Category: האירגון

התפתחות חווייתית

פעילויות ההתפתחות יכללו לא רק תכנים שאנחנו צורכים דרך המיינד, כמו לשמוע הרצאה, לקרוא חומר, ולדון ברעיונות, אלא גם תכנים חווייתיים ולמידה דרך אווירה. מה כוונה? הסביבה שבה אנחנו נמצאים מאוד משפיעה על החשיבה וההתנהגות שלנו. אם שמים אנשים בסביבה מאוד תחרותית או היררכית, כשכל אחד מרגיש שהוא צריך להיאבק על מקומו, הסביבה עלולה להוציא …

המשיכו בקריאה