מפגשים קודמים

מפגש בנושא דחיינות 28.3.2016


מפגש בנושא סטרס וחרדות 9.6.2016


מפגש בנושא חינוך 29.9.2016
תחילה צפינו בסירטון הזה:

ואח"כ ניהלנו דיון:

מפגש בנושא אומץ ופחדים 4.10.2016